Vrana lesklá/domáca (Corvus splendens)

vrana

Fotodokumentácia: http://www.gbif.org/species/2482499

Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu

Jej rozšírenie bolo spôsobené rozvojom námornej dopravy a obchodu. Spôsobuje škody na úrode (ovocie, pšenica, kukurica) a v hydinových farmách (vajcia).
Je to potenciálny prenášač chorôb, napr. paramyxovírusov spôsobujúcich pseudomor hydiny, kryptokokózové infekcie u človeka, prenášač salmonely.

Popis

Vrana lesklá (domáca) je stredne veľký vták (40 cm), šedo sfarbený, s výnimkou čela, okolia zobáka, krídel, chvosta a nôh, ktoré sú čierne. Je to značne prispôsobivý, inteligentný druh vtáka.

Areál

Pôvodom z južnej Ázie, najmä z Indie, z Nepálu, Bangladéža, Pakistanu, južného Iránu, JZ Číny, centrálneho Thajska, ale aj Srí Lanky, Maldív. V južnej Afrike a Ázii sa využívala na reguláciu hmyzích škodcov a odpadkov v blízkosti ľudských obydlí. V Európe je výskyt udávaný z Holandska (Hoek van Holland), v dôsledku zmeny klímy možné riziko ďalšieho šírenia.

Biotop

Svojím životom je viazaná na ľudské sídla s výskytom vysokých stromov s veľkými korunami, kde si stavia hniezda v blízkosti zdroja potravy (odpadky).

Spôsob života

Spôsob života je podobný ostatným druhom vrán, žijúcich vo veľkých hlučných kŕdľoch, často sa združuje aj s inými druhmi vtákov. V čase hniezdenia znáša 3-5 vajec, inkubácia trvá  16 dní, mladé ostaváju v hniezde 3-4 týždne, možné hniezdenie 2x do roka.

Potrava

Všežravec (malé cicavce, plazy, vtáky, vajcia, bezstavovce, ovocie, obilie), ale najčastejšie sa živí odpadkami v blízkosti ľudských obydlí.

Zdroj: https://en.wikipedia.org

Informácia o druhu vrana lesklá (Corvus splendens) – na stiahnutie