Sršeň ázijský (Vespa velutina nigrithorax)

vespavelutina

 

Invázny druh vzbudzujúci obavy Európskej únie.

 

 

 

 

Fotodokumentácia:  http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=589 

Introdukcia a charakter invázneho potenciálu druhu

Predmetný druh bol prvý raz zaznamenaný v Európe v roku 2004 v juhozápadnom Francúzsku, kde sa pravdepodobne dostal prostredníctvom lodnej dopravy. V roku 2021 bolo jeho rozšírenie v Európe zaznamenané z Francúzska, Španielska, Portugalska, krajín Beneluxu, Švajčiarska, Nemecka, Dánska, Veľkej Británie. V roku 2023 bol koncom augusta oficiálne nahlásený výskyt druhu v Maďarsku, cca 6 km od hranice so Slovenskom a v septembri 2023 aj v Českej republike v okolí Plzne. Druh prudko zvyšuje svoju populáciu a v najbližších rokoch je vysoká pravdepodobnosť, že bude rozšírený aj na území Slovenska.

Sršne ázijské predstavujú vysokú hrozbu pre včelárov, nakoľko až 80 % potravy druhu tvoria včely – Apis melifera, ale aj iné druhy hmyzu, ktoré predstavujú vysoký podiel opeľovačov. Zároveň predstavujú hrozbu aj pre zdravie (najmä pre ľudí, ktorí sú alergickí na bodavý hmyz), ale aj pre ovocinárov, nakoľko spôsobujú škody aj na úrode ovocných drevín a vo viniciach.

Z dôvodu prevencie je nevyhnutné, aby bol výskyt predmetného druhu zaznamenaný čo najskôr ako sa objaví na území Slovenska. Z daného dôvodu chceme dať do pozornosti systém rýchleho varovania, cez ktorý je možné nahlasovať potenciálne výskyty predmetného druhu. Všetky nahlasované výskyty budú preverené zo strany Štátnej ochrany prírody SR, aby sme vedeli podchytiť inváziu druhu na začiatku, lokalizovali hniezda druhu a zabezpečili následné odstránenie hniezda a jedincov sršňa.

Popis

Vespa velutina je o niečo menší, než jeho európsky príbuzný sršeň. Kráľovné dosahujú dĺžku 30 mm, samce sú o niečo menšie 24 mm a ostatné jedince merajú okolo 20 mm. Tento druh má oproti nášmu druhu sršňa sfarbenie na hlave a hrudi prevažne čierne so širokým oranžovým pásom na brušku a jeho typickým znakom sú  žlté konce, inak čiernych nôh.

Nižšie sú uvedené rozlišovacie znaky medzi sršňom ázijským (Vespa velutina) a sršňom obyčajným (Vespa crabro).

 

diferencias-avispc3b3n-asic3a1tico
Fotodokumentácia: http://laoropendolasostenible.blogspot.sk/2015/03/la-avispa-asiatica-una-grave-enemiga.html

Areál

Väčšina druhov pochádza z centrálnej a južnej Ázie s výnimkou európskych druhov Vespa cabro Vespa orientalis ktorý sa vyskytuje hlavne v sub-stredomorskom regióne.

Biotop a spôsob života

Kráľovná začne na jar budovať hniezdo, zvyčajne v nízkych kríkoch alebo škárach, do ktorého v krátkej dobe nakladie vajíčka. Kráľovná je v tomto období zraniteľná až kým sa nevyliahnu robotnice. Po niekoľkých mesiacoch hniezdo opustia a stavajú si nové hniezdo, ktoré môže byť situované v korune stromov (často vo výške viac ako 20 m), v blízkosti ľudských obydlí, niekedy aj v zemi. Hniezdo rastie enormnou rýchlosťou až do jesene, kedy môže dosiahnuť priemer až 50 cm. V hniezde sa môže nachádzať 1000 – 2000 jedincov, z ktorých pomerne vysoký podiel predstavujú nové kráľovné, ktoré si ďalší rok vytvoria nové hniezda. Kráľovné prezimujú zahrabané v pôde, kým samce a robotnice umierajú ešte pred zimou.

Potrava

Živí sa predovšetkým hmyzom (včely, motýle, vážky a iné), ovocím. Naše európske včely sa proti ním nedokážu brániť.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_hornet

Ďalšie informácie o druhu:

Informácia o druhu sršeň ázijský (Vespa velutina) – na stiahnutie

Príručka – Sršeň ázijský (Vespa velutina), jeho biológia, monitoring, kontrola a prevencia šírenia

informačný leták o sršňovi ázijskom

Odkazy na relevantné webové stránky, informujúce o druhu:

www.blesabee.online

Výzva na mapovanie

pozri [pdf]

Odporúčané vybavenie na eradikáciu

eradikácia sršeň ázijský [pdf]