V októbri 2023 realizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v rámci 8 krajov 8 seminárov pre obce k problematike inváznych druhov. Semináre boli zamerané na poskytnutie informácií z legislatívy (európskej a slovenskej), ktorá sa týka uvedenej problematiky, predstavenie jednotlivých druhov, vyskytujúcich sa na území Slovenska a spôsobov ich odstraňovania.

Prezentácie z predmetných seminárov sú prístupné na nasledovných odkazoch:
Prezentácia – legislatíva
Prezentácia – predstavenie druhov
Prezentácia – zdroje financovania
Prezentácia – skúsenosti SIŽP

Prezentácie z jednotlivých regiónov:
Prezentácia – skúsenosti Správy CHKO Strážovské vrchy
Prezentácia – skúsenosti Správy NP Malá Fatra
Prezentácia – skúsenosti BROZ s odstraňovaním pajaseňa žliazkatého
Prezentácia – skúsenosti Správy CHKO Kysuce
Prezentácia – skúsenosti Správy CHKO Latorica
Prezentácia – skúsenosti Správy CHKO Vihorlat
Prezentácia – skúsenosti Správy CHKO Východné Karpaty
Prezentácia – skúsenosti Správy CHKO Malé Karpaty
Prezentácia – skúsenosti Správy CHKO Cerová vrchovina
Prezentácia – skúsenosti Správy CHKO Ponitrie
Prezentácia – skúsenosti Správy CHKO Záhorie
Prezentácia – skúsenosti Správy CHKO Dunajské luhy
Prezentácia – skúsenosti Správy CHKO Strážovské vrchy a CHKO Biele Karpaty
Prezentácia – skúsenosti OU Košice
Prezentácia – skúsenosti OZ Green Society – odstraňovanie pohánkovca
Prezentácia – skúsenosti OZ Živá planéta